start | Co chci říct
Co chci říct - o společnosti Group Borealis
krátký odkaz - t.zvb.cz/t/gb
podčlánky:

tagy: psychologieV Austrálii ve městě Melbourne (i když nyní již s celostátní působností) liberální zákony umožnily před třemi lety vznik jedné společnosti, která mně svým podnikáním velmi zaujala. Trochu jsem po tom pátral a trochu vám tu o ní napíšu, protože vás to taky může zaujmout. Společnost se poněkud tajemně jmenuje Group Borealis (GB).

Produkt, který společnost GB nabízí je na první pohled poněkud nesrozumitelný. Je velmi netradiční a i když bylo pár pokusů, tak zatím žádná společnost nešla v tomto tak daleko. Jedná se o zodpovědnost. Firma ji nikoli nabízí, ale vykupuje. Tedy nabízí lidem, že jí od nich za úplatu přebere. Filosofie celého projektu je taková, že nést zodpovědnost je pro některé lidi velmi těžké břímě. Současný svět (snad narozdíl od světa před lety) je velmi komplikovaný. Člověk musí řešit dost komplikovaná rozhodnutí. Musí být vzdělán v mnoha oblastech. Chápat světovou politiku, aby měl dobré svědomí v tom, že ve volbách učinil kvalifikovaný výběr komu dá svůj hlas. Také například je potřeba dbát na mnoho věcí tak, aby člověk udržel zdravý životní styl. To je náročnější než volby, protože to vyžaduje povědomí z více oblastí - nejen medicíny, ale také psychologie, filosofie, případně religionistiky a etiky. Group Borealis nabízí, že za určitý roční poplatek převezme od vás toto břímě a ponese ho sama, takže člověk se pak může vklidu věnovat jiným věcem s čistou hlavou. Lidé jistě nejsou zvyklí na takové služby a tak jim to připadá přinejmenším nesrozumitelné. Pravdou však je, že zákazníků přibývá vcelku geometricky. Firma ve své výroční zprávě uvádí pod 1000 zákazníků v roce 2009 i 2008 dohromady, a za rok 2010 již 8800 zákazníků. Podle údajů na svých stránkách do dnešního dne již od ledna 2011 v počtu nových klientů všechny minulé roky dohromady překonali a předpokládají, že do konce roku dosáhnou v počtu zákazníků dvojnásobku oproti roku 2010. Lidé si zkrátka zvykli na tuto službu a v rámci celé Austrálie se z toho pomalu stává jakási móda.

Zajímá vás asi nejvíc v čem toto podnikání tedy spočívá. Zákazníci si mohou vybrat jeden z nabízených balíčků a nebo za příplatek si sestavit vlastní balíček z jednotlivých prvků. Některé komponenty balíčků se vyznačují tím, že jsou mladší, tedy do jisté míry zkušební a některé už jsou dobře zajeté. Ekonomická filosofie firmy je podobná zdravotnímu pojištění - neplatíte za konkrétní úkony, ale paušálně platíte částku za celý rok, přičemž můžete neomezeně užívat služeb GB kdykoli je potřebujete. Ke každé komponentě existuje přesně daný seznam úkonů, které GB v dané oblasti poskytuje. Pojďme se na to podívat z větší blízkosti. Jistě znáte vedení domácnosti. Je s tím mnoho starostí. Mnoho vyřizování. A žádá si to mnoho kompetencí. GB vás mnoha z těch zbaví. Potřebujete třeba ledničku, ale nechcete se probírat nabídkami obchodů, hledat kde je jaká za jakou cenu a především pak učit se co která lednička umí a k čemu je to dobré. Pokud ve svém balíčku máte komponentu domácnost (což je zrovna komponenta, která se vyskytuje ve valné většině nabízených balíčků snad jen kromě balíčku "mover"), vyřeší za vás tento problém GB. Otevřete si webovou stránku GB, přihlásíte se a dostanete se na formulář, který vyplníte. Zadáte svůj typ ledničky, důvod proč je potřeba ji vyměnit a případné další faktory na kterých stojí rozhodování. Pokud žádáte i estetické rozhodnutí, tak přidáte fotku své kuchyně, kde bude dobře vidět stávající lednička. Pak už jen odešlete a počkáte až za vás GB celý problém vyřeší. Na centrále GB se vaše ledničkové dilema dostane jednoduše k ruce člověka, který rozumí ledničkám. Ví co znamená která hodnota, která firma vyrábí kvalitní kusy a na co je zapotřebí dát si pozor. Vybere vám tedy právě jeden konkrétní typ ledničky a zároveň zjistí kde se sežene za nejlepší cenu a ověří v daném obchodě dostupnost. Jsou tak pečliví, že dokonce řeší i přepravu v případě, že nemáte auto, které by lednici této velikosti uvezlo. Poté vám pracovník GB odešle zpět odpověď. V odpovědi je buď tento tato jedna lednice a nebo pokdu jste chtěli, tak je obsažen výběr třeba ze tří kusů. Stejně tak je možné, že vám vzhledem k současnému stavu bude doporučeno nechat ještě rok či dva dosloužit ledničku starou. Ledničku si pak už jen sami koupíte (společnost na svém blogu uvádí, že již je v budování systém, kde pracovník GB vám lednici i objedná, ale toto ještě není hotové). Celý fígl tedy tkví v tom, že vy stále nemusíte o ledničkách vůbec nic vědět a máte jistotu, že máte doma za své peníze to nejlepší. Hlavně ale se prostě tím nemusíte trápit. Obdobně můžete žádat od GB pomoc při řešení čehokoli v domácnosti. Pokud máte koupený balíček "common life", máte zahrnutou i komponentu služeb mimo obstarávání domácnosti. GB vám ve vašem okolí najde nejvhodnějšího lékaře jakéhokoli zaměření. Ověří jeho hodnocení z nezávislých zdrojů a oznámí vám kdy se máte dostavit na konzultaci. Dokonce i psychologa na míru vyberou v GB podle vašich problémů. Samozřejmě tyto balíčky z nižší řady jsou zaměřené především na finance. GB za vás rozhodnou jaké vytápění používat v domě, jakou je výhodné si koupit tramvajenku. Celá tato organizace by nemohla fungovat v minulosti. Teprve dnes, když máme internet je pro nás snadné zadat v rychlosti přes formulář osobní údaje (příjem, zaměstnání, údaje o rodině, o majetku, preference...) a teprve dnes tedy může taková služba být poskytována.

K balíčku "common life" je možné si podle počtu dětí se slevou přikoupit balíček "my little career" - tedy moje malá kariéra. Tento balíček je určený dětem, konkrétně na jedno dítě. Podle počtu dětí je tedy nutné koupit tolik balíčků a nebo se dá ušetřit tím (jak jsem se dočetl na jednom soukromém webu, kde diskutovali zákazníci), že se balíček koupí třeba pro prvorozeného a některé záležitosti mladších dětí se buď vyřeší podle toho, jak již byly vyřešeny a nebo je možné, některé záležitosti mladších propašovat do systému jako že potkaly starší dítě. Balíček je konstruován tak, aby při výchově (či spíše během dospívání) dítěte podával rodičům pomocnou ruku. Mnoho rodič dnes nemá čas řešit ty problémy co jsou s výchovou spojené. I když mají třeba čas na to, aby s dětmi řešili kam půjdou do kroužku či na školu, tak tomu nerozumí dostatečně a nebo nechtějí věnovat tolik času tomu, aby vše zodpovědně nastudovali. V tu chvíli nastupují odborníci z GB. Ti se v tom vyznají. Je to jejich práce, kterou dělají každý den. Na základě vyplněného profilu najdou v okolí pro dítě záliby, které ho rozvíjejí v zadaných dovednostech. Vyberou mu základní a posléze i střední školu. Výběr střední školy je samozřejmě pro dítě velmi důležitá událost, která ovlivní celý jeho alší život. Proto velkou výhodou výběru od GB je, že tento je proveden třeba již v (převedeno do našich podmínek) šesté či sedmé třídě, takže dítě může být další dva až tři roky připravováno ke zkouškám a k přechodu na právě tuto školu. Výběr zájmových činností se snaží sledovat zadání rodičů, ale také schopnosti a dovednosti daného dítěte, přičemž údaje o nich vycházejí z několika testů a ze zadaných výsledků činnosti dítěte. Pokud si třeba otec přeje mít ze syna malého fotbalistu, je toto přání postupně naplňováno se stejnou pečlivostí, jako kdyby se otec dítěti osobně věnoval. Hlídání koníčků je možné žádat i celkově - tak že GB zorganizuje celý odpolední život dítěte. V tomto případě, jedná-li se o menší dítě, můžou pracovníci GB najít pro dítě družinu či chůvu, takže rodič má jistotu, že své dítě převezme až právě v ten čas, který si sám zvolí. Platnost balíčku "my little career" končí vstupem do prvního povolání, které je taktéž domluveno přes GB (samozřejmě pokud si dítě nenajde či nechce najít povolání samo). Zahrnuje tedy i podporu studia na vysoké škole, na kterou je opět dítě velmi dobře připravováno a během studia je zase následovně chystáno na kariéru, která mu byla vybrána. Mnoha z vás se to asi zdá divné, když to takhle čtete, ale uvědomte si kolik stresu a nepřijemností jste prožívali při výběru střední či vysoké školy. Je obrovsky uvolňující pro rodinu i pro samotné dítě moci se oprostit od takového složitého rozhodování a věnovat se skutečně důležitým věcem.

Balíček "common life" je jedním z nejkupovanějších, ale to hlavně proto, že je levný. Není to ale to pravé, pro co zde Group Borealis je. Asi jako když jdete do pizzerie a dáte si tam těstoviny. Daný životní styl, který v Austrálii je tak populární, ztvárňuje spíše, již komplexnější, balíček "public life". Tento balíček již obsahuje ta "zajímavější" rozhodnutí. Krásně to demonstruje politická volba. Jednou jedinkrát zadáváte ve svém úvodním dotazníku své politické preference a Group Borealis za vás poté hlídá všechny politické události. Vždy když se konají volby (jedno zdali lokální či celostátní), tak vám včas příjde dopis od GB, v němž je vám doporučeno koho volíte a obsahuje i krátké shrnutí proč. Odůvodnění té volby samozřejmě můžete i nemusíte číst. Vpodstatě v něm ale nenaleznete nic překvapivého. Pokud opět uvedu hypotetický příklad z našich poměrů, tak řekněme, že třeba pan Novák pracuje jako dělník a ve svém formuláři v rámci politických otázek zaškrtl jen, že ho jeho plat a jistoty. Před volbami přišel panu ovákovi dopis v němž zhruba stálo "v nadcházejících volbách volíte ČSSD. Tato strana ve svém programu uvádí nejvíce kroků, které odpovídají tomu co od vlády požadujete a zároveň je dostatečně silná na to, aby byla ve volbách zvolena". Pan Novák z našeho příkladu tedy pak už jen zajde v určený den do volební místnosti a svůj hlas odevzdá dané straně. Nemusí mít černé svědomí z toho, že nešel volit a zároveň se nemusí bát o to, že jeho volba nebyla kompetentní. Zkrátka a dobe, má klid a takový klid má prostě svou hodnotu. Volbu, kterou za pana Nováka GB vykoná, provádí samozřejmě odborník, který má nastudované programy všech větších politických stran a vyzná se ve volebním systému dané země. Nutno znovu zdůraznit, že všechno co pro vás GB rozhoduje je dobrovolné. Doporučenou volbu vykonat můžete a nebo nemusíte. Je to jen na vás. GB se však drží svého motta - "jsme na vaší straně". Firma dobře prosperuje z peněz, které jí klienti platí a tak není pro ní v žádném případě výhodně udělovat jim nějaké chybné rady, které by důvěryhodnost společnosti podkopávaly. "public life" zahrnuje již opravdu velké množství oblastí. Pozastavil bych se ještě u zajímavého poradenství náboženského. Představte si, že se třeba stěhujete z jednoho městečka do druhého, ale v blízkosti vašeho nového domova se nenachází kostel církve, ke které jste náleželi v předchozím domově. Je-li pro vás víra důležitá, můžete se opět obrátit na GB a nechat je, aby váš problém vyřešili za vás. Opět na základě právě vašich zadaných preferencí vám udělají volbu nejlepší vhodné církve. Stejně tak pokud jste například ateista, ale náhle v životě pocítíte potřebu víry - potřebu nějakého přesahu, odborníci z GB vyberou takové náboženství, které odpovídá vaší osobnosti. Odborníci religionisté, kteří znají všechna významná náboženství a náboženské směry i jejich zastoupení v Austrálii se o to postarají a zároveň máte jistotu, že se nestanete obětí nějaké sekty.

Se společností Group Borealis žijete zkrátka jen tolik, kolik chcete žít (což je mimochodem i překlad jednoho z jejich reklamních sloganů). Žijete takový život na míru. Ještě dále než "public life" jde balíček "whole life", což je už zcela komplexní řešení. V rámci "whole life" za vás Group Borealis vyřeší všechny složité volby a Vy si jen a jen užíváte. Jedná se o produkt, kde GB není již tím přihrávajícím, kdo řeší vaše podněty, ale je již aktivním řídícím prvkem. A je to velmi příjemné. Chcete se třeba přestěhovat? Není problém GB za vás určí dům a třeba i celé město. V novém městě vám najde práci odpovídající vašim preferencím, platové úrovni a zapadající do vaší celkové kariéry. Když už máte kde bydlet a kde pracovat, zbývá zaplnit další místa ve vašem životě. GB vám pomůže najít si nové místní přátele. Takové, kteří jsou jako vy. Buď dostanete seznam míst, kde je velká pravděpodobnost, že se vhodně seznámíte a nebo vám GB najde a doporučí konkrétní přátele v rámci inzertní služby. GB se postará o to, aby jste žili zdravě a zajímavě. Součástí "whole life" je plánovaný jídelníček i pravidelné kontroly zdravotního stavu. váš život je to nejcenějí co máte a tak není na škodu nechat ho odborníkům, aby byl co nejdelší a aby jste z něj vyždímali co nejvíce. Psychologický tah je v tomto případě jasný - litovat můžete pouze těch rozhodnutí, která učiníte. Pokud se rozhodnutí zbavíte, nemůže být nikdy špatné. Může se stát, že volba, kterou za vás GB vykoná nebude ta nejlepší, ale litovat toho nemusíte, protože vaše volba to prostě nebyla. Ta zodpovědnost za ní neleží na vás. S GB se nemusíte trápit tím co bude. Společnost vám sama a včas vybere optimální důchodové spoření, které vás zajistí na všechny zbývající roky. V rámci "whole life" máte nárok i na tři životní partnery (pokud to ani na potřetí nevyjde, tak je možné si připlatit za další pokusy). Prohlíželi jste si někdy seznamku na internetu? Tisíce inzerátu jen z vašeho okolí. a To přitom existuje obrovské množství serverů. Probrat se Všim tím zabere člověku roky života a nebo musí mít prostě štěstí aby narazil na tu pravou. GB nabízí v tomto ohledu řešení. Výběr partnera provede za vás. Prohledá skutečně ty tisíce a desetitisíce inzerátů za tím účelem, aby našla vám toho daného partnera dle vašich preferencí, provede kontrolu jím zadaných údajů a dokonce vám s ním domluví schůzku. Pro dnešního zaměstnaného člověka vyslovená spása. I váš život je poté přizpůsoben tak, aby rodinné souznění mělo co nejvyšší pravděpodobnost, což zase mají na starosti odborníci na partnerské vztahy, kteří pro svou práci používají výsledky nejnovějších výzkumů. Uvažovali jste někdy o svatbě? Či o dětech? Neuvěřitelně složité životní volby. Představte si tu neuvěřitelnou úlevu, když by jste věděli, že to prostě vůbec nemusíte řešit. Společnost za vás sama rozhodne kdy je na čase udělat svatbu či mít děti. Život pak připomíná jednu velkou dlouhou dovolenou.

Zamyslete se teď prosím pro sebe nad tím, v jaké části textu vám došlo, že Společnost Group Borealis, o které jsem vám tu dnes napsal, zatím naštěstí neexistuje.Komentáře k článku:
Vaše jméno:
písmeno kvé:
----------