start | Co chci říct
Co chci říct - Jak jsem dobrý
krátký odkaz - t.zvb.cz/t/10000000
podčlánky:

hodnocení článku: 3/5
Jsem dobrák. Mnoho lidí to o mně ví. Občas potkávám lidi, kteří po mně chtějí peníze. Někteří jsou žebráci a někteří vybírají na jiné. Nestává se, že bych jim něco dal. Přesto mi připadá podstatné, aby každý z nás co může, druhým finančně pomohl. Rozhodl jsem se proto, že rozdám celých deset milionů korun, abych si tuto povinost odbyl jednou provždy. Ve svém životě bych rád pomohl všem lidem a proto jsem se po úvaze dobral k tomu, že vyhlásím dva původní grantové programy. Oba programy čerpají ze stejného zdroje a proto skončí ve chvíli, kdy bude celých deset milionů korun českých rozdáno. První program je určen všem lidem bez omezení. Kdokoli má nárok požádat mně o jednu korunu a já mu ji bez protahování vydám. Není třeba dávat jakoukoli žádost na formuláři, nebo nějak prokazovat účel užití tohoto finančního daru. Je jen a jen na Vás, jak peníze ode mně využijete. Je tedy potřeba dát jen jméno a příjmení a případně číslo účtu, pokud chcete částku poslat převodem. Někteří lidé potřebují více pomoci, než jiní a proto jsem se rozhodl udělat ještě druhý program v němž mohou lidé žádat o 200% podporu. Tedy o celé dvě koruny. Tito uchazeči musí splňovat jednu z následujících podmínek:
- matky samoživitelky (nejsou-li však samoživitelkami z blbosti)
- bývalí majitelé ztp či ztp/p průkazů (smysl totiž má tyto lidi podpořit v případě, že vláda "péčka" zruší)
- dobrovolníci (zejména dobrovolní asistenti)
- lidé, kteří mají tak hloupé, či legrační jméno, že jim to snižuje kvalitu života (nenašel jsem totiž zatím žádnou neziskovku, která by se těmto lidem soustavně věnovala, přestože jsou taktéž handicapovaní a to nikoli svým zaviněním)
- lidé dobré vůle (protože vím, že k mým dvou korunám přidají svou další a užijí je k dobrému účelu.)
- skauti (protože rostou pro kriminál)
Věřím ve vaší zodpovědnost a smysl pro spravedlnost. Proto nebudu konkrétně ověřovat, zdali splňujete podmínku, kterou jste uvedli v žádosti. Pouze u mužů, kteří se nahlásí jako matka samoživitelka budu požadovat před udělením grantu osobní pohovor.
Pokud se provoz grantových programů protáhne do doby, kdy Česká republika vstoupí do eurozóny, budu vyplácet nejbližší adekvátní částky v eurocentech. Pokud se stane, že Vaše nároky vyčerpají mé aktuální finanční možnosti, vyhrazuji si právo vyplácení peněz po dobu krize pozastavit do doby, než budu existenčně zabezpečen a poté budu ve vyplácení pokračovat.
Dále Vás prosím, aby jste informovali o této možnosti všechny své příbuzné a známé, neboť peněz je hodně a tak je dost možné, že se dostane na všechny potřebné. Konto však není neomezené a tak je dobré se žádostí neotálet, neboť taková šance už se nemusí nikdy opakovat.
Na závěr vám všem přeju, pokud o peníze požádáte, aby Vám dobře posloužily, v čemkoli je užijete.


Komentáře k článku:
Vaše jméno:
písmeno kvé:
----------